• Advokat til projektsalg og projektkøb


  Vil du gerne sikre dig en ny lækker bolig, er et projektsalg, altså en bolig der endnu ikke er fuldt færdig, en oplagt mulighed. Men der kan være mange faldgrube ved et projektsalg; boligens størrelse svarer ikke til det forventede/aftalte, overtagelsesdatoen udskydes eller forsinkes, problemer med funderingsarbejdet, isoleringen, radonsikring, såvel som materialevalg i al almindelighed. Der kan være mange mulige mangler ved den færdige bolig, i forhold til projektkøbers forventninger.

  Som udgangspunkt bør lave en grundig kontrol af bygherre og entreprenør, inde du underskriver en købsaftale, så du sikrer at parterne der opfører boligen ikke har konkurser eller dårligt omdømme.

  Dertil bør du have en advokat med fra starten, fra inden du underskriver en projektkontrakt. En aftale om projektbyggeri er typisk meget mere kompleks end ved ved køb af en eksisterende bolig. På et projektbyggeri skal man også enes om og dokumentere materialer og tegninger, hvor man ved en eksisterende ejendom har accepteret materialer og boligens fysiske fremtongin som den nu ser ud.

  Du vil typisk opleve at advokatregningen for køb af et projektbyggeri er højere end ved en normal ejendomshandel – og med god grund.

  Der vil være en række særlige forhold du skal tage stilling til, herunder hvad skal der ske ved forsinkelse for indflytning, hvad sker der hvis bygherre går konkurs, frister og evt dagbøder ved deadline overrskridelse og mangler.

  Udover den mere komplicerede kontrakt, er advokaten opgaver nogenlunde de samme som ved en alm. handle med fast ejendom: handlens skal berigtiges, skødet skal udfærdiges og tinglyses osv.