• Prostitution, rufferi og kvindehandel (trafficking)


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Prostitution, rufferi og kvindehandel (trafficking)- relevante links

  Institutionen Reden om - menneskehandel.
  Menneskehandel og rufferi - kan anonymt meldes til Politiet
  Ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning fra Retsinformation - (Bekæmpelse af menneskehandel).
  Straffeloven fra Retsinformation - Kapitel 24 omhandler seksualforbrydelser.
  Red Barnets rapport om handel med børn i Danmark 2006: - kortlægning og praksis. Udarbejdet af Inger Backer Neufeld og Caspar Strand, 2007.
  Rasmussen, Nell: Prostitution i Danmark, 2007. - Giver et billede af prostitutionens omfang og karakter samt af de herskende teoretiske tilgange til prostitution.
  Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel - 2011-2014 fra Ministeriet for Ligestilling, 2011.
  Reden International - arbejder på bekæmpelse af kvindehandel og tager sig af praktisk støtte til udenlandske kvinder i prostitution.
  Københavns Bymuseum - - om den historiske udvikling af prostitution.