• Retshjælp og Fri Proces


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Retshjælp og fri proces

  De fleste har en retshjælpsforsikring og dermed advokat hjælp via deres indboforsikring. Som standardbetingelse i alle retshjælpsforsikringer tages der dog forbehold for dækning i familieretlige sager, herunder forældremyndighedssager.

  Det er dog muligt i visse forsikringsselskaber at opnå dækning i sager, der alene omhandler barnets bopæl. Der vil i så fald være en selvrisiko forbundet med retshjælpsdækningen, medmindre man opfylder de økonomiske kriterier for fri proces. Retshjælpen dækker alene selve retssagen og ikke rådgivning, deltagelse ved møder i Statsforvaltningen mv. Hvis du ikke kan få retshjælpsdækning gennem dit forsikringsselskab, kan du alternativt søge om fri proces.

  Fri proces

  Man kan få fri proces, hvis man opfylder nogle økonomiske betingelser. Fri proces betyder, at du ikke selv skal betale advokatens salær i forbindelse med en retssag vedrørende forældremyndighed eller barnets bopæl. Man kan ikke få fri proces til det arbejde, der ligger forud for retssagen, f.eks. møder i Statsforvaltningen. Man kan heller ikke få fri proces i samværssager, idet sådanne sager alene behandles i Statsforvaltningen (og ikke kan sendes i retten).


  Hvad er de økonomiske betingelser for fri proces?

  Beløbsgrænserne bliver reguleret hvert år.

  I 2017 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige kr. 315.000. Lever du i et samlivsforhold, må jeres samlede indtægtsgrundlag ikke overstige kr. 400.000. De nævnte beløb forhøjes med kr. 55.000 for hvert hjemmeboende barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år.


  Retshjælp og Fri Proces- relevante links

  Fri proces - - artikel fra Danmarks Domstole. Artiklen beskriver hvem, der kan søge, hvordan man kan søge og hvor man kan klage over afslag.
  Advokatvagtens åbningstider og adresser - kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside.
  Retshjælp, klagenævn og retssager - gennemgået af Familieadvokaten.dk.
  Offentlig retshjælp ved advokater og Ansøgning om fri proces - - blanketter fra Civilstyrelsen.
  Retsplejeloven - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater - fra Retsinformation.
  Kristoffersen, Sonny: Lov om juridisk rådgivning, - 2006
  Mavrogenis, Astrid: Fri proces : retshjælp, - 2012
  Gellerupparkens Retshjælp - tilbyder gratis juridisk rådgivning for ALLE, uanset bopæl og indtægtsforhold.
  Kunstnernes Retshjælp - rådgiver når kunstnere har juridiske problemer.
  Københavns Ret§hjælp - er landets største retshjælpsorganisation, der yder gratis juridisk bistand af mere end 120 advokater, jurister og jurastuderende.
  Foreningen Københavnske Advokaters Retshjælp - har til formål at give mundtlig, juridisk bistand til alle rådsøgende uanset indtægt.
  De Jurastuderendes Retshjælp - tilbyder gratis juridisk rådgivning til privatpersoner pr. mail eller telefon.