• Samvær og børn


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Samvær og børn

  Et barn har ret til begge sine forældre. Forældrene har derfor et fælles ansvar for, at barnet har kontakt med begge sine forældre. Barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos.

  Ofte aftaler forældrene selv, hvordan og hvor ofte samværet skal foregå. Men hvis man ikke kan blive enige, kan man bede Statsforvaltningen om hjælp. Statsforvaltningen tager derefter stilling til, hvordan de bedst kan hjælpe jer. I de fleste tilfælde vil forældrene blive indkaldt til et eller flere møder, hvor forældrene vil få vejledning, så de selv kan finde en god løsning for deres barn.

  Hvis forældrene ikke selv kan finde en løsning og blive enige om hvordan samværet skal være, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om samværet ud fra de oplysninger forældrene selv har opgivet. Statsforvaltningen kan også indhente oplysninger andre steder fra fx dagsinstitutioner. Statsforvaltningen træffer afgørelsen om samvær ud fra, hvad der er bedst for barnet i den aktuelle situation. En samværsordning kan derfor godt ændre sig over tid, hvis der er ændrede forhold.