• Selvtægt og Nødværge


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Selvtægt og Nødværge- relevante links

  Selvtægt - forklaret i Wikipedia.
  Civil anholdelse - gennemgået af Wikipedia.
  Straffeloven - fra Retsinformation (omtaler selvtægt i §294 og nødværge i §13).
  Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet - fra Retsinformation.
  Berckhan, Barbara: Sådan tackler man dumme bemærkninger og personlige angreb, - 2008
  Evan-Jones, John: Konfliktens kunst, - 2007
  Kommenteret straffelov - bd.1-2, 2005-2008.
  Alzheimerforeningen - er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende.