• Separation og Skilsmisse


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Skilsmisse og separation

  Separation

  Hvis man ikke længere ønsker at være gift, har man ret til at blive separeret. Det gør man ved at indsende en anmoding om separation til Statsforvaltningen. Separation er en slags ”prøveperiode”, hvor man skal finde ud af, om man ønsker at genoptage forholdet eller ønsker at blive skilt. En separation ophæver næsten alt det, der gælder, når man er gift; blandt andet ophører formuefællesskabet, og man arver heller ikke hinanden, hvis den ene går bort.

  Når man har været separeret i seks måneder, har man ret til at blive skilt. Dette sker ikke automatisk. Man skal derimod indsende en ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen.

  Hvis parterne er enige om separation og de vilkår, der er beskrevet nedenfor, kan Statsforvaltningen uden videre lave en separationsbevilling.

  Hvis parterne derimod ikke er enige om at blive separeret eller er uenige om vilkår, vil Statsforvaltningen indkalde til en såkaldt vilkårsforhandling. Det er et møde, hvor Statsforvaltningen vejleder og gennemgår de gældende regler. Selvom parterne er enige, kan man godt tilvælge en vilkårsforhandling, hvis man blot ønsker at blive vejledt.

  Hvis parterne fortsat er uenige om separation og vilkår, vil sagen blive sendt i retten, hvor en dommer vil træffe afgørelse i sagen. Bevillingen vil i dette tilfælde blive udstedt ved en dom.

  Ved en sådan sag kan der søges om fri proces.

  Separation - Hvad koster det? 

  Når man sender blanketten med anmodning om separation, skal der betales et gebyr på kr. 420,00. Hvis man ønsker en vilkårsforhandling, koster dette kr. 950,00. Hvis det er Statsforvaltningen, der vælger at indkalde til en vilkårsforhandling, på trods af, at man har fravalgt det, skal man ikke selv betale.


  Skilsmisse

  Hvis I er enige, kan man blive skilt med det samme. Derudover kan man i følgende tilfælde få bevilliget en direkte skilsmisse:   

  • Den anden har været utro
  • Du og din ægtefælle har boet hver for sig i to år eller mere pga. uoverensstemmelser
  • Den anden har begået vold mod dig eller jeres barn/børn
  • Den ene af jer er allerede gift med en anden
  • Den anden har bortført jeres fælles barn/børn til udlandet.
  Hvis I er uenige, kan man blive skilt efter udløbet af separationsperioden på seks måneder. Det kræver blot, at man indsender en ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen. I ansøgningen skal man vedlægge kopi af separationsbevillingen/dommen om separation.   Man kan som ved separation vælge/fravælge vilkårsforhandling. Ansøgning om skilsmisse koster kr. 420,00

  Vilkårsforhandling

  Det, der under en vilkårsforhandling skal være enighed om er:   

  • At I vil separeres eller skilles
  • Om den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden
  • Hvis der skal betales bidrag, hvor længe bidraget skal betales. Selve beløbet kan Statsforvaltningen bestemme.
  • Hvis I bor i en lejet lejlighed eller andelsbolig, hvem af jer der skal fortsætte med at blive boende.

  Separation og Skilsmisse- relevante links

  Separation og skilsmisse - hos Ankestyrelsen, familieretsafdelingen.
  Separation og skilsmisse - hos statsforvaltningerne.
  Ægtefællers pensioner - - en orientering fra Ankestyrelsen, familieretsafdelingen.
  Ansøgning om bevilling af separtion og skilsmisse - hos Statsforvaltningerne.
  Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven) - fra Retsinformation.
  Pensionsbeskatningsloven - fra Retsinformation.
  Lov om ægtefælleskifte - fra Retsinformation.
  Foreningen Far - er en privat hjemmeside med love, regler, rådgivning etc. for især skilsmissefædre.