• Skøde


  Et skøde er det dokument, der viser hvem der står som officiel ejer af en ejendom. Når huset skal overføres fra sælger til køber sker dette via skødet. Ved en succesfuld tinglysning af skødet er overtagelsen af ejendommen af køberen hermed officiel. 


  Når skødet er udarbejdet skal det tinglyses digitalt, og det kræver både købers og sælgers underskrift via NemID. Et skøde indeholder basale oplysninger som:


  – Adressen på ejendommen.

  – Navn og CPR-nr. på køber og sælger.

  – Overtagelsesdagen.

  – Købesummen.

  – Status på boligen.


  Skøde pris

  Udarbejdelse og tinglysning af skøde koster fra 2.500 kr og opefter hos en jurist eller advokat. Det er efterhånden en standard ydelse, og du bør undgå alm. advokat-timetakser for en sådan ydelse, og i stedet få en fast lav pris på skødet.


  Tinglysning pris

   Når skødet skal tinglyses  koster det er grundbeløb  pr. 2019 på 1.660 kr, samt et tillæg på 0.6% af ejendommens værdi. Så hvis du har købt en bolig for 3.000.000 kr, vil det koster (1.660 + 0.6% af 3mill = 18.000,-) = 19.660 kr. Herefter rundes beløbbet op til nærmeste hundrede. Tinglysningsafgiften er en afgift der betales til staten. 

  Der gælder andre satser ved du skal tinglyse et pantebrev, et ejerpantebrev eller du skal have tinglyst servitutter eller andre rettigheder.


  Skødeskrivning

  Skødet skal opfylde særlige krav der stilles i lovgivning, og derfor er det vigtigt, at det udfyldes korrekt. Det anbefales at man kontakter en ejendomsmægler til at stå for skødeskrivningen, da et mangelfuldt skøde muligvis ikke vil accepteres. 

  I dag sker både udarbejdelsen, underskrivning og tinglysningen af skødet digitalt, hvor det før i tiden var et fysisk dokument. 

  Der findes overordnet to typer af skøder, betinget og ubetinget skøde.


  Betinget Skøde

  Man taler om et betinget skøde, når der i selve skødet er fastsat en række betingelser for handlens gennemførelse fra enten sælgers eller købers side. Det kan for eksempel være, at handlen fra sælgers side er betinget af købesummens betaling. Tinglysningen vil i tilfældet af betinget skøde sætte en deadline på, hvornår det endelige skøde skal tinglyses.


  Endeligt Skøde

  Når alle betingelserne fra det betingede skøde er opfyldt kan det endelige skøde udarbejdes. Dette skøde sendes til tinglysningen, hvor tinglysningsafgiften også skal betales. 


  Skødefirmaer

  Der findes mange firmaer der kan hjælpe med at få lavet et skøde, og også tinglyst det. Du kan vælge almindelige advokatfirmaer, ejendomsmæglere, eller specialiserede juristfirmaer der kan ordne det til en fast pris. Det bør ikke koste mere end 3.000 kr at få udarbejdet og tinglyst et skøde. Et eksempel på et juristfirma indenfor skøder er skødeservice.dk.