• Sociallovgivning


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Sociallovgivning- relevante links

  Borger.dk - er alle danskeres indgang til det offentlige Danmark. Indeholder en bred vifte af emner, herunder også sociale.
  Forlaget Jurainformation - beskæftiger sig med juridisk informationsformidling på velfærdsområdet.
  Love om - omsorg og magtanvendelse overfor børn og unge fra Socialstyrelsen.
  Principafgørelser - fra Ankestyrelsen.
  Vejledning fra Retsinformation om retssikkerhed - og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven).
  Love, regler og afgørelser - hos Social-og Indenrigsministeriet.
  Jappe, Erik: Børn & unge håndbogen: - servicelovens regler om børn og unge. (Årbog)
  Lov om retssikkerhed - og administration på det sociale område, 2015.
  Andersen, Jon: Socialforvaltningsret, - 2013
  Ketscher, Kirsten: Socialret: - principper, rettigheder, værdier, 2014.
  Statsforvaltningen - varetager en række opgaver, bl.a sociale, på vegne af den danske stat. Der er 9 afdelinger forskellige steder i landet.
  Rådet for socialt udsatte - er talerør for hjemløse, narkomaner, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og andre socialt udsatte.