• Socialt Bedrageri


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Socialt Bedrageri- relevante links

  Din Retshjælp - oplyser om hvilke rettigheder du har i forhold til at modtage offentlige ydelser.
  Enlig eller samlevende? - Vejledning om reglerne fra Social- og Integrationsministeriet.
  Anmeld socialt bedrageri. - I nogle kommuner kan man anonymt anmelde borgere, hvis man har mistanke om eller oplysninger om socialt bedrageri.
  Forvaltningsloven - fra Retsinformation udstikker regler for sagsbehandling indenfor den statslige og kommunale forvaltning.
  Lov om behandling af personoplysninger - fra Retsinformation.
  Posborg Michelsen: - Viden og evidens - i sagsbehandling og socialt arbejde, 2014.
  Lov om retssikkerhed - og administration på det sociale område, 2012 (Schultz lovbibliotek, nr. 10).
  Damsø, Jens: - Det du bør vide om kontanthjælp, 2015. (Sociale publikationer, 11).
  KL´s Håndbog - om fremgangsmåden i sager om misbrug af sociale ydelser.
  Ankestyrelsen - træffer afgørelser i klagesager på sagsområder indenfor den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.