• Sport og Idræt


  Sport og Idræt- relevante links

  Børneattester og overgreb mod børn - lovgivningen gennemgået af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
  Folkeoplysningsloven - fra Retsinformation
  Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder - fra Retsinformation
  Bekendtgørelse om fremme af dopingfri iddræt - fra Retsinformation
  Dansk og international sportsret - ved Jens Evald og Lars Halgren, 2014
  Danmarks Idræts-Forbund - er en paraplyorganisation for et stort antal specialidrætsforbund
  Anti Doping Danmark - samler al væsentlig information om doping og dopingbekæmpelse. Du kan bl.a. tjekke om din mediccin er på dopinglisten, læse baggrundsartikler om doping og stille spørgsmål til idrætsmedicinske eksperter.