• Statsforvaltning - samvær


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Statsforvaltning - møde om samvær


  Blev du indkald i statsforvaltningen?

  Samvær er kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke længere bor sammen med. Jeres barn har ret til kontakt med jer begge to, når I flytter fra hinanden, og I er begge ansvarlige for at sikre
  jeres barn en god kontakt. Den, der ikke har bopælen, men er samværsforælder kan afgøre mere dagligdagsspørgsmål, når barnet er på samvær. Det kan være ting som fritidsinteresser, hvornår det er sengetid, hvad
  der skal spises og at planlægge legeaftaler m.v.

  Samværet er uafhængigt af forældremyndigheden, og den forældre, der eventuelt ikke har del i forældremyndigheden, har barnet fortsat ret til kontakt med. Du skal være opmærksom på, at det er barnet,
  der har ret til kontakten, og ikke dig som forælder. Når en af forældrene rejser en samværssag i Statsforvaltningen, og begge forældre indkaldes til det første møde i sagen, er der mødepligt. Den forælder, der ikke er mødt op, vil kun have mulighed for skriftligt at
  komme med oplysninger til sagen. Udeblivelse fra mødet i særlig grad kan medføre forhaling af sagen og dermed føre til, at kontakten mellem barnet og forælderen svækkes.


  Der kan være situationer, hvor forældrene har en gyldig grund til ikke at møde op. Hvis det er tilfældet, kan man som forælder bede om at få udsat mødet. Hvis man beder om udsættelse på grund af sygdom, skal
  man til fremlægge en lægeerklæring til Statsforvaltningen. 

  Jo tidligere man rådfører sig med en advokat i sager om samvær desto bedre er det. I starten kan en advokat bl.a. vurdere om det overhovedet er en god ide at starte en samværssag op eller om det er bedre at vente.
  Der er altid mange følelser i sager om samvær og her kan en advokat bistå med relevant rådgivning og bidrage positivt med en afklaring af de juridiske aspekter af en sådan sag om samvær.


  Loven angiver ikke noget standardsamvær. Samværet skal fastsættes, så det er bedst for det enkelte barn. Hvis en af forældrene ikke ønsker samvær med sit barn, kan man ikke gennemtvinge et samvær.
  I nogle tilfælde har barnet heller ikke lyst til samvær med den ene forælder, og i det tilfælde kan Statsforvaltningen bestemme, at der ikke skal være et samvær mellem barnet og den pågældende forælder.
  Aftaler indgået i Statsforvaltningen kan håndhæves gennem Fogedretten såfremt den ikke overholdes.


  Hvis I selv kan aftale samvær, er der ikke behov for at henvende jer til Statsforvaltningen, men det kan være en god ide at få samværsaftalen skrevet ned i et samværsdokument for at undgå senere konflikter. 

  En advokat kan være jer behjælpelige med at udforme en skriftlig samværsaftale, som senere kan gennemtvinges gennem Fogedretten, hvis den ene forælder pludselig ikke vil følge aftalen. Du skal være opmærksom på, at advokatbistand i samværssager ikke dækkes af dette offentlige eller din retshjælpsforsikring, hvorfor du selv skal afholde omkostningerne i forbindelse med advokatens hjælp i sagen.