• Straf og Strafafsoning


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Straf og Strafafsoning- relevante links

  Straffesager - - læs i Domstol.dk om sagsbehandlingen i straffesager.
  Elektronisk fodlænke - gennemgået af Wikipedia.
  Straffeloven - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol - fra Retsinformation.
  Kommenteret straffelov - Speciel del. Kommenteret af Vagn Greve, Asbjørn Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen, 2008.
  Festskrift til Jørn Vestergaard - redigeret af Trine Baumbach, Henrik Dam og Gorm Toftegaard Nielsen, Jurist- og Økonomforbundet, 2008. Heri forskellige artikler om straf.
  Kommenteret straffelov - Almindelig del, 2013
  Waaben, Knud: Strafferettens almindelige del - [Bind] 1: Ansvarslæren, 2012.
  Smith, Eva: Kriminalitet og retfærdighed - 2012
  Strafudmåling - - samspillet mellem lovgiver og domstole. Justitsministeriet, 2012. (Betænkning, nr. 1531)
  Hvad gør familien når far er bag tremmer - fra Kriminalforsorgen.
  Kriminalforsorgens - overordnede mål er at medvirke til at begrænse kriminalitet.
  Kirkens Korshærs arresthusmedarbejdere - tilbyder besøgs- og samtaletjeneste og taler med de indsatte i landets arresthuse.