• Straffeattester og Børneattester


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Straffeattester og Børneattester- relevante links

  Der findes 3 forskellige straffeattester - beregnet til hver sit formål. Læs om hvilke og hvordan, man indhenter dem hos Borger.dk
  Spørgsmål og svar om børneattester - fra DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).
  Blanket - hos Politi.dk til ansøgning om børneattest.
  Bekendtgørelse - om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) fra Retsinformation.
  Andre love - vedr. børneattester fra Retsinformation.
  Løsladt - - og hvad så? ved Jesper Ryberg, 2009.
  DBU - (Dansk Boldspil Union). For alle foreninger er det lovpligtigt at indhente børneattester på trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes i en klub og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.