• Sundhed og Sygdom


  Sundhed og Sygdom- relevante links

  Venteinfo - viser ventetider for udvalgte behandlinger og sygdomme - udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  Lægemiddelkøb på nettet - en vejledning fra Lægemiddelstyrelsen.
  Knoglemarvsdonation - - hos Bloddonorerne i Danmark finder du al relevant information om knoglemarvsdonation.
  Bestil nyt sundhedskort - via borger.dk. For at bruge tjenesten er det nødvendigt først at vælge kommune.
  Anmodning om sygedagpenge for selvstændige - via NemRefusion.
  Du kan melde dig som organdonor - via sundhed.dk.
  Sundhedsloven - fra Retsinformation. Heri afsnit I om sundhedsvæsenet, afsnit III om patienters retsstilling og afsnit XIV om patientsikkerhed.
  Lægemiddelloven - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven - fra Retsinformation.
  Patienterstatningen - behandler ansøgninger om erstatning fra patienter, der er blevet påført en skade i forbindelse med behandling på et sygehus.
  Patientforeninger i Danmark - - alfabetisk liste hos Netpatient.dk.
  Danske Patienter - er en paraplyorganisation for en række patientforeninger. Foreningen arbejder for at sikre patienter bedst mulige vilkår i behandlingssystemet.