• Testamente


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  TESTAMENTE 


  Det er en god idé at oprette et testamente, men hvorfor er det egentlig en god idé, og hvad sker der, hvis du ikke opretter et testamente? Der er risiko, at der opstår splid og ufred bland dine arvinger, når der ikke er givet klare retningslinjer for, hvordan arven skal fordeles.

  Tvangsarv.

  Du kan kun testamentere de tre fjerdedele af arven, der ikke skal tilfalde dine tvangsarvinger: ægtefælle og dine børn. Så længe arvelader efterlader sig børn, børnebørn, oldebørn eller tipoldebørn, skal disse arve efter dig – mindst en fjerdedel af arven.

  Har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over alle dine værdier og ejendele.

  Båndlæg arven for dine arvinger.

  Du kan bestemme, at arven ikke skal udbetales på en gang. Har du et barn, der ikke er dog til at håndtere store mængder penge, kan de være en fordel at arven bliver udbetalt i portioner over en årrække.

  Tvangsarven kan kun båndlægges, indtil arvingen bliver 25 år. Man kan derimod båndlægge friarven – dvs. 3/4 af hele arven – og her kan du bestemme, at dit barn skal have den udbetalt i lige store portioner f. eks. hvert kvartal i en 20-årig periode. 

  Samlevende arver ikke hinanden

  Der kan være mange udfordringer, hvis der ikke er oprettet et testamente. Din samlever arver f.eks. ikke efter dig. Det er en fejlopfattelse, at vi tror, at vi pr. automatik arver hinanden, når vi bare har boet sammen i 2 år eller længere.

  Manglende testamente giver også problemer for børn under 18 år. Børnene risikerer at blive overladt til myndighederne uden retning for, hvem der skal overdrages forældremyndigheden, hvis begge forældre går bort. Læs også afsnit om fremtidsfuldmagt.

  Særeje: Hvis dine arvinger bliver skilt fra deres ægtefælle efter modtagelsen af din arv, så skal de dele arven med ægtefællen. Dette kan undgås, hvis arvingerne modtager arven som særeje.

  Uskiftet bo: Ægtefæller med børn uden for ægteskabet skal dele arven med ægtefællens børn, hvis der ikke er oprettet testamente, hvori der er truffet bestemmelse om at kunne sidde i uskiftet bo.

  Tillægsboafgift.

  Hvis du ønsker at betænke arvinger, der skal betale tillægsboafgift (det vil sige nevøer, niecer, venner og bekendte), kan du med fordel anvende den såkaldte 30% regel. Formålet er, at man får en velgørende organisation til at betale arvingens boafgift – til gengæld modtager organisationen 30% af arvingens arvelod. Arvingen modtager dermed 70% af arven, men skal ikke betale 36,25% i boafgift. Arvingen får dermed mere ud af arven samtidig med at organisationen får en økonomisk gevinst.


  Der er mange forhold at være opmærksomme på i henhold til testamenter og lovgivningen på området kan være kompleks. Derfor er det vigtigt at udarbejde et testamente hos en advokat, så ens arv bliver fordelt i overensstemmelse med ens egne ønsker. Du kan frit tilbagekalde dit testamente, medmindre det er gjort uigenkaldeligt. Der må dog ikke være nogen tvivl om, at du har ønsket at tilbagekalde testamentet. 


  Testamente- relevante links