• Tvangsfjernelse


  TVANGSFJERNELSE

  Kommunens Børn- og Ungeudvalg kan efter indstilling fra kommunen træffe afgørelse om at fjerne et barn fra hjemmet. Dette kaldes en tvangsmæssig anbringelse, idet det sker uden samtykke. Børn- og Ungeudvalget består af en dommer, to politikere og to børnesagkyndige.

  Når børn bliver fjernet fra hjemmet er det fordi det vurderes, at der er en åbenbar risiko for at barnets/børnenes udvikling eller sundhed lider alvorlig skade på grund af en eller anden form for omsorgssvigt. Det kan fx være på grund af vold eller andre overgreb, misbrugsproblemer, svære sociale vanskeligheder m.v.

  Det er en betingelse, at problemerne ikke kan løses ved hjælpeforanstaltninger i hjemmet. Hvis der er iværksat en sag om tvangsfjernelse af dit barn, har du ret til gratis advokathjælp. Det gælder også for dit barn, hvis barnet er fyldt 12 år.

  Når sagen bliver behandlet i Børn- og Ungeudvalget, vil du sammen med din advokat få mulighed for at udtale dig inden der træffes en afgørelse.

  Hvis du er uenig i afgørelsen, kan den påklages/ankes til Ankestyrelsen, som vil behandle sagen og indkalde til endnu et møde inden for otte uger. Ved dette møde vil du og din advokat få mulighed for at fremlægge din version/dine argumenter i sagen.

  Hvis du også er uenig i Ankestyrelsens afgørelse, kan sagen sendes i retten.

  Frivillig anbringelse

  Et barn kan også anbringes uden for hjemmet ved en frivillig anbringelse, der sker med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Der stilles særlige krav til samtykket i en anbringelsessag.

  Der er kun et gyldigt samtykke til anbringelse, hvis der foreligger et såkaldt informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge på 15 år. Det vil sige når disse udviser forståelse for formålet med anbringelsen, som det fremgår af kommunens handleplan. Kun hvis parterne er enige i og indforståede med dette formål, vil der blive tale om en frivillig anbringelse.