• Uddannelsesstøtte og Legater


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Uddannelsesstøtte og Legater - relevante links

  SU-Styrelsens hjemmeside - henviser til lovgivningen og gennemgår alle regler, der vedrører SU
  VEU-godtgørelse og befordringstilskud - - læs om reglerne hos Undervisningsministeriet
  Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - fra Retsinformation
  minSU - her kan du se og ændre nogle af dine egne SU-forhold, hvis du logger på med digital signatur eller den fælles pinkode
  Lov om Staten Uddannelsesstøtte - fra Retsinformation
  Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) - fra Retsinformation
  Kraks fonde & legater - årbog. Udgives også på CD-rom