• Våben


    Våben- relevante links

    Betaling af jagttegn, jagtprøve og riffelprøve - hos Skov- og Naturstyrelsen.
    Lov om våben og eksplosivstoffer - fra Retsinformation.
    Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden - fra Retsinformation. Loven trådte i kraft 1. juli 2005 og afløser politivedtægterne.
    Lov om våben og eksplosivstoffer - 2012