• Værgemål og Båndlagte Midler


  Værgemål og Båndlagte Midler- relevante links

  Værgemål - - gennemgået af borger.dk.
  Reglerne for båndlagte arv - - beskrevet af Civilstyrelsen.
  Værgemål - -ansøg ved Statsforvaltningen
  Værgemålsbekendtgørelsen - -lovteksten fra Retsinfo
  Selvbestemmelse og værgemål i Danmark - 2012