• Gæld og Inkasso


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Læs om gældsbrev her

  Gæld og Inkasso- relevante links

  Når du har gæld - - gennemgået af borger.dk.
  Fogedsager - - læs om reglerne i Danmarks Domstole.
  Rykkergebyrer - - regler og takster fra Forbrug.dk
  Blanketter og vejledninger om gældssanering - fra Danmarks Domstole.
  Konkursloven - fra Retsinformation (især kapitel IV).
  Bekendtgørelse af lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper - fra Retsinformation.
  Bekendtgørlse af udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - fra Retsinformation.
  Lov om inkassovirksomhed - - fra retsinformation.dk
  Oswald, Brian Nygaard: Incasso - , 2009.
  RKI - - er du registreret som skyldner?
  Inkassofirmapriser - Sammenlign pris og kvalitet på autoriserede inkassofirmaer